Besøkstjenesten

Besøkstjenesten er menighetens forlengede arm til mennesker som er eldre eller syke.

Den består av mennesker med erfaring innenfor omsorgsarbeid. 

Medlemmer av kirken vår som har passert 75 år får anledning til besøk av medlemmer fra besøkstjenesten. 

Det kan gjøres avtaler om besøk ved å kontakte Wenke Tjessheim, tlf 986 31 002 eller menighetens kontor.

Pastoren kan også komme på besøk og dele ut nattverd om det er ønskelig.

Vi ønsker å være en kirke som viser omsorg og bærer hverandres byrder!

Powered by Cornerstone