Givertjeneste

Ekte giverglede!

Stavanger misjonskirke er totalt avhengig av gaver for å kunne ha et bygg, lønne ansatte og drive sin virksomhet. Rundt 90% av de totale inntektene kommer hvert år fra innsamlede midler. 

Vårt klare mål er å være en menighet etter Guds hjerte og vil derfor gjøre vårt beste for at din gave blir brukt på en best mulig måte. Gaven din er en gave til Gud og vi ser på oss selv som forvaltere av den.  Mange ser det som en glede og et privilegium å være med å også bære det økonomiske ansvar sammen, og slik vær med å virkeliggjøre menighetens visjon, det oppdrag som Jesus har gitt oss.  

BIBELSK PRINSIPP Tidlig i bibelen lærer vi om et prinsipp som kalles «tiende» som handler om å gi ti prosent av «avlingen», det vi tjener og får, til Gud. Like viktig for oss er Paulus sine ord om at Gud elsker en glad giver. Om tienden virker å være mye i starten, så begynn i det små og ha gjerne en plan om å øke det til tienden. Det er knyttet stor velsignelse til det å gi tienden.

Hvordan gi? På hver gudstjeneste er det anledning til å gi. Du kan gi kontant i bøsser ved utgangen, eller du kan gi med kort ved å bruke giverterminalen som er tilgjengelig i foajeen.

Bank                :           3201.07.34591 

Vipps               :           #20536  Stavanger Misjonskirke

Fordi de fleste av våre givere gir regelmessig, så kan du sette opp et fast trekk med fast beløp i nettbanken din.

Ønsker du å få registrert din gave og få skattefradrag for den, så ber vi deg om å inngå en Avtalegiro (se eget skjema). Det gir det god oversikt og fradragsberettigelse, pluss at det gir oss en større økonomisk kontroll.

Takk for din gave!

 

Samarbeidsprosjekt

Menighet er et samarbeidsprosjekt på alle måter, også økonomisk. Vi deler fellesskap og ansvar. Og selv om du kan gå i misjonskirken uten å betale en eneste krone, er det medlemmenes og den faste kirkegjengers givertjeneste som på mange måter er avgjørende for hva vi sammen kan utrette. Vi håper alle som er medlemmer og brukere kan være med å dele gleden ved å bære det økonomiske ansvar sammen.

 

Skattefradrag på gaver og givertjeneste

For de som har avtalegiro med menigheten, skjer skattefradrag automatisk. For 2023 får man 22 prosent skattefradrag for gaver opp til 25 000 kr. Tidligere har skattemyndighetene godtatt at det som et gitt på en avtale kan fordeles mellom ektefeller i selvangivelsen. Dette godtar de ikke lenger. Stavanger misjonskirkes ledelse oppfordrer derfor deg som giver til å ha egen, separat avtale for maksimalt skattefradrag. 

Bedrifter som ønsker å gi gave med skattefradrag til Stavanger misjonskirke må oppgi beløp, giverdato og organisasjonsnummer til post@misjonskirkenstavanger.no  før utgangen av det aktuelle kalenderår.

Powered by Cornerstone