iLag

iLag ønsker å være en fellesskapsbevegelse der alle som går i Stavanger Misjonskirke kan være med på vise omsorg, være tilstede for hverandre og inkludere nye mennesker på en god måte. Det som kjennetegnet Jesus, ønsker vi at i større grad skal kjennetegne oss!
iLag

iLag ønsker ikke minst å fokusere på fellesskap f.eks ved å legge til rette for felles måltider, ut på tur etter kirka, inspirere til å f.eks lage stor porsjon med middag og ha mulighet til å invitere nye med hjem etter kirka osv. Til dette har vi en facebookgruppe som et glimrende verktøy!

I tillegg er det opprettet en mailaddresse ilag@misjonskirkenstavanger.no, der evt mer konfidensielle behov kan kommuniseres. Dette kan være generelle behov for periodevis støtte av praktisk, økonomisk eller sosial karakter.

Powered by Cornerstone