Hva er en cellegruppe?

En cellegruppe er en gruppe mennesker som samles regelmessig for å lære Bibelen og hverandre bedre å kjenne. Vi snakker sant om livet og vår egen relasjon til Jesus, ber sammen og tjener mennesker i vårt nærmiljø. Fellesskapet er åpent og vokser ved at nye inviteres inn. Smågruppene møtes primært i hjemmene.

Vi ønsker at gruppesamlingene skal integrere de ulike dimensjoner i det kristne liv slik:

  • Den vertikale dimensjon: Fra Gud til oss og fra oss til Gud
  • Den horisontale dimensjon; fra du til meg. Samspillet mellom medlemmene i gruppen.
  • Til sist den utadvendte dimensjon: Fra oss til dem. Åpenheten for å nå ut til omverdenen slik at kirkeuvante og kirkefremmede kan bli integrert inn i den livsnære gruppen.

Når disse tre dimensjonene flyter sammen i gruppen får vi grupper som både er Jesus-fokuserte, livsnære og utadrettet. Noe vi mener er helt avgjørende for å ha en velfungerende gruppe.

 

Hvorfor smågrupper?

I Bibelen er det tydelig at i den første kristne menighet hadde to typer av fellesskap. Menigheten møttes både på større plasser i det offentlige, men også i mindre fellesskap i hjemmene.  Vi leser for eksempel i Apg 5:42:  «….Både i tempelet og i hjemmene underviste de dag etter dag og forkynte evangeliet om at Jesus er Messias.»

At de første kristne hadde ulike fellesskap er noe mer enn tilfeldig organisering. Ulike størrelse på felleskap kan være til hjelp på ulik måte. De mindre fellesskapene hjelper oss til større nærhet og til å erfare felleskapets omsorg. Videre er det mindre fellesskapet også viktig for vår åndelig vekst. I mindre fellesskap har vi noen å be sammen med, noen å samtale om bibelen med, og medvandrere som kan holde oss ansvarlige på områder hvor vi trenger det.

Velfungerende smågrupper vil bidra til å forandre liv og hjelpe mennesker til å leve som disipler i hverdagen.

 

Dette ønsker vi at smågruppene skal inneholde:

Vi ønsker at samlingene i smågruppene skal være forutsigbare og bygget over en felles lest. De starter gjerne med en innledende prat rundt en kaffekopp eller kveldsmat, før vi beveger oss inn i det som er tema for kvelden. Avslutningsvis er det fokus på dele liv og forbønn for hverandre. Gruppene samles gjerne hver 2. eller hver 3. uke. En gruppesamling varer gjerne mellom 2-3 timer, etter hva gruppen har avtalt.

 

Bli med!

Vi ønsker å se de aller fleste i vår menighet skal være en del av en smågruppe, og vi arbeider derfor kontinuerlig med å opprette nye grupper. Om du er interessert i å bli med i en slik gruppe, eller om du har spørsmål kan du ta kontakt med en av lederne for dette arbeidet.

 

Vi vil gjerne hjelpe deg å finne en gruppe som passer deg og din livssituasjon, så ta gjerne kontakt koordinator pastor Sten Sørensen på sten@misjonskirkenstavanger.no/ 481 54 844

Powered by Cornerstone