Søndagsgudstjenester

Du som leser dette, skal vite at du er mer enn velkommen til å ta en tur innom Misjonskirken Stavanger.

Gudstjenesten er åpen for alle mennesker i alle livets faser. Vi ønsker å ha et inkluderende miljø og håper at du vil føle deg hjemme.

I Misjonskirken er det i utgangspunktet alltid gudstjeneste søndag formiddag kl. 11. En vanlig formiddagsgudstjeneste i Misjonskirken har barnekirke for barna parallelt.

Vi satser på gudstjenester med innhold som er livsnært og oppbyggende for alle som er tilstede. Hvis du er ukjent med vår sammenheng eller uvant med kristen virksomhet, vil vi prøve å legge forholdene til rette slik at du kan trives. Å komme på våre gudstjenester er en måte å bli kjent med menigheten på. Her fokuserer vi på at det å tilbe Gud og be til han hjelper oss til å leve for noe større enn oss selv. Solid og bibelsentrert forkynnelse og undervisning har også en sentral plass i våre møter.

Her kan du høre på taler fra gudstjenestene

 

Powered by Cornerstone