I Misjonskirken praktiseres både barnevelsignelse, barnedåp og dåp på bekjennelse/troende dåp.


Barnevelsignelsen ses i sammenheng med et baptistisk dåpssyn, troende dåp, hvor dåpen foretas på grunnlag av Jesu Kristi befaling og dåpskandidatens egen tro og bekjennelse. Barnevelsignelsen er da et uttrykk for foreldrenes ønske om at Guds velsignelse skal være over barnets liv og fremtid på en særskilt måte. Dåpen finner da sted senere og blir således et uttrykk for tro og bekjennelse til Kristus. I Misjonskirken blir dette undervist i forbindelse med konfirmasjonstiden eller i samtale med pastor.

Barnedåpen foretas på grunnlag av det metodistiske dåpssynet hvor barnets tilhørighet til Kristus er i sentrum. Det er ikke snakk om frelse i dåpen, men et uttrykk for at barnet tilhører Kristus og en forpliktelse fra foreldrenes og menighetens side på å gi barnet en oppdragelse som peker på og inkluderer Jesus i hverdagen.

Barnedåp på europeisk-luthersk grunnlag, dvs. med frelse i dåpen, forekommer ikke i Misjonskirken. Dersom du/dere ønsker velsignelse eller dåp av ditt/deres barn i Misjonskirken, ber vi deg sende en e-post til post@misjonskirkenstavanger.no eller direkte til en av pastorene.

Ønsker du selv å bli døpt eller har andre spørsmål, så ta kontakt på samme måte.

Om dåpen

Dåpen er et symbol, også kalt sakrament i en del sammenhenger. Den beskriver noe utenom seg selv. Den er som et speil.

Dåpen avspeiler hva Jesus har gjort for alle mennesker. Paulus viser til det første mennesket. Det Adam gjorde, ble til fall for alle mennesker. Vi demonstrerer alle at vi er «Adams barn». Selv trøster vi oss med at ingen er fullkomne, men Gud vil noe mer og bedre. Paulus fortsetter og sier, på samme måte som vi deler skjebne med Adam, får alle, ved troen, del med Jesus Kristus i hans død og oppstandelse. Da Jesus døde for deg og meg, forsonet han oss med Gud. Ved vår tro får vi del i forsoningen.

Dåpen er et vitnesbyrd om tilhørighet til Kristus, dvs at Jesus kommer før dåpen. Så synd da at dåpen er kommet til å bety skille mellom kristne i stedet for enhet i Kristus! .

I Misjonskirken finner du både døpefont og dåpsgrav. Vi ønsker at de troendes enhet skal være synlig og vi gjør det bl.a. på denne måten. Av denne grunn legger vi ikke frelse i dåpen. Vi tror Jesu død brakte forsoning til alle mennesker. Vi tar Jesu ord på alvor slik det kommer til uttrykk ved barnedåp i de fleste kirker: «La de små barn komme til meg og hindre dem ikke, for Guds rike hører slike til!» Små og nyfødte går ikke fortapt om de ikke er døpt, – sier vi.

For alle mennesker blir det et spørsmål om hva vi selv gjør med Jesus. Jesus har rukket hånden ut til alle mennesker. Når vi bærer et barn til dåp, markerer vi gjennom det hva Jesus har gjort, men vi skjuler ikke det faktum at barnet i likhet med alle andre, på et eller annet tidspunkt vil stå på valg: Hva gjør jeg med det Jesus gjorde for meg?

Vi ønsker altså å markere: (1) at dåpen kommer som resultat av Jesu gjeming, (2) at forsoningen gjelder for alle mennesker, og (3) at alle mennesker må ta en stilling til forsoningen – til det Jesus gjorde for dem.

Powered by Cornerstone