Tjeneste - kirkevert!

Gud har gitt deg talenter og evner! Menighet er et fellesskap man deltar i, og menighet er dugnad. Vi tror alle kristne som er med i fellesskapet har en funksjon, også kalt tjeneste. Det betyr at man bruker talenter og interesser til det beste for fellesskapet, og at man er med og deler ansvaret. Dette er viktig for at fellesskapet skal fungere, og ikke minst er det verdifullt for den enkelte. Vi ser stort på hvor man kan være med og tjene, og ønsker å legge til rette for at alle som ønsker det finner sin plass. Vi har mange muligheter for praktisk tjeneste, både i tilknytning til drift av menighetslivet og kirkebygget. Ønsker du å være medarbeider på et eller annet område i menigheten, bruk kontaktskjemaet under, så tar vi kontakt for en prat. Det kan for eksempel være i barne & ungdomsarbeidet, musikktjenesten, praktiske oppgaver, vertskap, omsorg, teknikk, bønn eller andre ting. Skriv gjerne noe om hva du ønsker.
Tjeneste - kirkevert!

Kirkevert - jeg?

I misjonskirken har vi gudstjenester med mange gjester og medvirkende. Foruten den "vanlige" kirkegjenger, har vi konfirmanter og deres foreldre, vi har dåpsfolk, og vi har andre gjester som ikke vanligvis besøker oss.

Har du tenkt over at på hver eneste gudstjeneste er det mange frivillige som er i sving. 
Møteleder, Lovsangsband, Kirkeverter, Forkynner, Teknikkere lyd / lys / bilde, Søndagsskoleledere, mm 


For en innsats dere gjør alle sammen!

Kirkevertene er menighetens ansikt utad i forbindelse med gudstjenesten. Dere ønsker velkommen, og dere er med å legge til rette for at alle besøkende skal trives best mulig i gudstjenesten.

Dere tar dere spesielt av dåpsfolk, og dere hjelper konfirmantene med en del praktiske ting i de gudstjenestene de skal delta.
Dere tar en aldri så liten inspeksjon av kirkerommet etter gudstjenesten for å se at det ser noenlunde ryddig ut.

Vi trenger flere av dere!

Vi er så fornøyde med at så mange besøker kirken vår. Men det krever flere kirkeverter. Du går kanskje i kirken likevel? Du har lyst til å gjøre en liten ekstra innsats en gang i blant for en flott kirke og menighet? Da vil vi gjerne sette deg på lista over kirkeverter.

Astrid og Brian har vært kirkeverter i mange år, og hvis du har lyst til å vite mer om hvordan det er så ringer du disse flotte menneskene på telefon 40 47 96 28. De vil svare deg på spørsmålene du har. 

 

Powered by Cornerstone