Her ser du hva som skjer utover faste aktiviteter i menigheten: 
 

Kveldsbibelskole 16. april kl. 19

Tema: Læren om rettferdiggjørelsen.
Barne- og ungdomspastor Bjørnar Thorbjørnsen underviser. 

Lovsangskveld 28. april kl. 19

Bønn og lovsang. En kveld i Guds nærhet. 

Foreldremøte 2. mai kl. 19

Møte for foreldre (og besteforeldre) til barn/ungdommer i menigheten. 
Vi får besøk av Linda Andernach Johansen som vil
fortelle litt om tro på hjemmebane. Vi snakker litt sammen
om utfordringer og gleder, og det blir info/prat om
menighetens arbeid for barn og unge. 

Kveldsbibelskole 7. mai kl. 19

Tema: Læren om helliggjørelsen.
Pastor Sten Sørensen underviser. 

------------------------


Faste aktiviteter: 

BØNNETIME
MANDAG kl 18.00- 19.00

KREATIVT FORUM
MANDAG/TIRSDAG kl 19-21
(se datoene på siden deres)

FAMILIEKOR
TIRSDAG i oddetallsuker kl. 17-18.20
(Familiekoret tar en pause frem mot sommeren, 
og starter opp igjen fra høsten av)

GET-TOGETHER
Samlinger for alderen ca 35-55. 
Vårens samlinger: 
21.feb, 19.mars, 23.april, 29.mai.
Samlingene starter kl 19.30. Velkommen!

TORSDAGSKAFÉ 
TORSDAG i oddetallsuker kl 11-13

QUELL (Tweensklubb) for barn fra 9-12:
FREDAG i partallsuker kl 18-20

SENQUELL (Ungdomsklubb) fra 8.klasse:
FREDAG i partallsuker kl 20-23

GUDSTJENESTE 
SØNDAG kl 11 

ALLE SAMMEN-GUDSTJENESTE
En søndag i måneden

 

Velkommen til Misjonskirken Stavanger!

Powered by Cornerstone