Styret

Styret er menighetens øverste valgte organ og leder menighetens arbeid mellom årsmøtene. Gjennom en god samhandling med stab jobber de for en best mulig utvikling og drift av menigheten. 

 

Kontakt

post@misjonskirkenstavanger.no / tlf 51 52 62 76
 

Knut Nordahl Larsen

Styreleder

Knut.nordahl@lyse.net / tlf: +47 480 93 022

 

Kristin Fredriksen

Styremedlem

kristinjf@gmail.com / tlf

 

Unni Torsteinbø

Styremedlem

unnitors@hotmail.com / tlf

 

 

Jan A Svege

Styremedlem

Jan.svege@lyse.net / tlf 94 89 59 66

 

Elisabeth Hamså

Styremedlem

 

Elis Stølsvik

Styremedlem

 

Brian Swan(vara)

Powered by Cornerstone