Styret

Styret er menighetens øverste valgte organ og leder menighetens arbeid mellom årsmøtene. Gjennom en god samhandling med stab jobber de for en best mulig utvikling og drift av menigheten. 


Kontakt
post@misjonskirkenstavanger.no / tlf 51 52 62 76
 

Brian Swan
Styreleder
bcswan@gmail.com / tlf 986 92 438

Kristin Fredriksen
Styremedlem
kristinjf@gmail.com 

Unni Torsteinbø
Styremedlem
unnitors@hotmail.com 

Jan A Svege
Styremedlem

Jan.svege@lyse.net / tlf 948 95 966

Elisabeth Håmsø
Styremedlem


Eli Stølsvik
Styremedlem


Knut Nordahl Larsen 

Vara
Knut.nordahl@lyse.net / tlf: 480 93 022

Powered by Cornerstone