Styret

Styret er menighetens øverste valgte organ og leder menighetens arbeid mellom årsmøtene. Gjennom en god samhandling med stab jobber de for en best mulig utvikling og drift av menigheten. 

 

Kontakt

post@misjonskirkenstavanger.no / tlf 51 52 62 76
 

Brian Swan

Styreleder

bcswan@gmail.com / tlf 986 92 438

 

Kristin Fredriksen

Styremedlem

kristinjf@gmail.com / tlf

 

Unni Torsteinbø

Styremedlem

unnitors@hotmail.com / tlf

 

 

Jan A Svege

Styremedlem

Jan.svege@lyse.net / tlf 948 95 966

 

Elisabeth Hamså

Styremedlem

 

Elis Stølsvik

Styremedlem

 

Knut Nordahl Larsen 

Vara

Knut.nordahl@lyse.net / tlf: +47 480 93 022

Powered by Cornerstone