Menighetsrådet

Menighetsrådet er menighetens øverste valgte organ og leder menighetens arbeid mellom årsmøtene. Gjennom en god samhandling med stab jobber de for en best mulig utvikling og drift av menigheten. 

 

Kontakt

post@misjonskirkenstavanger.no / tlf 51 52 62 76
 

Knut Nordahl Larsen

Leder

Knut.nordahl@lyse.net / tlf

 

David Knudsen

Nestleder

davidlknudsen@gmail.com / tlf

 

Kristin Fredriksen

Styremedlem

kristinjf@gmail.com / tlf

 

Unni Torsteinbø

Styremedlem

unnitors@hotmail.com / tlf

 

 

Jan A Svege

Styremedlem

Jan.svege@lyse.net / tlf 94 89 59 66

Powered by Cornerstone